Areál obecního úřadu ONV

Areál Obecního úřadu v Ostrožské Nové Vsi tvoří 3 budovy (rekonstruované kino, novostavba úřadu, knihovna) propojené vnitroblokem v jeden funkční celek.

Rekonsruované kino slouží provozu úřadu a jako kulturní centrum obce. Přední nižší část tvoří přepážková hala prosvětlená stropním světlíkem s provozy pošty a části obecního úřadu. Zároveň hala slouží jako foyer pro víceúčelový sál v době konání kulturních a společenských akcí. Fasáda této části je obložena dřevěným horizontálním obkladem. Na foyer navazuje stupňovitý sál s ponecháním klasického členění na části jeviště a hlediště. Sál slouží jako víceúčelový. Zbylé prostory vyplňují zázemí účinkujících, toalety, technické místnosti. Hmota sálu a zadní části jsou omítnuty s barevným akcentem tektoniky objektu.

Novostavba úřadu - dům je členěn na vyšší a nižší část. Vyšší, třípodlažní část do ulice Záhumení tvoří kanceláře a jednací místnost se zázemím a vertikálním propojením (schodiště a výtah). Střecha slouží jako vyhlídková terasa. Fasádu objektu tvoří obklad kamennými deskami s nepravidelně rozmístěnými okenními otvory. Zadní převýšenou jednopodlažní část vyplňuje obřadní síň se zázemím. Obřadní síň je přístupná z vnitrobloku. Tato část je omítnutá.

Hlavní vstup do obou objektů je zvýrazněn zavěšenou ocelovou markýzou, která slouží zároveň jako balkón úřadu. Ocelová konstrukce se skleněnnou pochozí podlahou vizuálně oba objekty propojuje a tvoří nástup do vnitrobloku.

Knihovna je jednopodlažní objekt obrácený do ulice Dědina s omítnutou fasádou a se sedlovou střechou s keramickou pálenou krytinou. Budova pouze soudobými detaily zdůrazňuje svůj význam v rámci obce. Halový prostor s hlubokou dispozicí prosvětluje střešní světlík a vnitřní atrium. V zadní části je umístěn převýšený víceúčelový sál s fasádou s dřevěným horizontálním obkladem.

Zahrada propojuje všechny objekty v rámci vnitrobloku pomocí teras a dlážděných ramp.