Čulenova New City Centre – 2 fáze

Zásadní myšlenkou je zachovat a podpořit urbanistickou koncepci původní studie zpracovanou týmem architektky Zahy Hadid. Určující je propustnost území a formováním nových budov „navádění“ toku energie směrem k nábřeží Dunaje. Rozmístění budov a jejích tvarování umožňuje vznik náměstíčka („plazy“) v území, čímž vzniká lokální městské centrum v rámci nově vznikajícího území.