RD NA PAZDERCE

Bytový dům s jednou bytovou jednotkou tvoří jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. BD je umístěn v nejvyšší části pozemku u severní hranice. Dům sestává z obytného jádra s terasami, ze schodiště na východě a z technického zázemí a garáží na severu. Terasy jsou vykonzolovány před samotnou hmotu objektu tak, aby stínily a chránily obytné místnosti před jižním a jihozápadním sluncem a bránily přehřívání interiérů domu. Všechny obytné místnosti jsou situovány u jižní fasády objektu a jsou v maximální míře prosklené a otevřené směrem do údolí, s výhledem na Prahu a na protější zelený kopec botanické zahrady.

Hmota domu je materiálově a barevně členěna na menší části. Návrh uvažuje s použitím přírodních materiálů (kámen, dřevo) v kombinaci se stěrkami zemitých barev (hnědá, šedá, béžová). Horní, ustupující podlaží a horizontály předstupujících stropních konstrukcí jsou navrženy v bílé barvě. Vodorovné členění zábradlí je navrženo z ocelových prvků. Zasklené plochy bez rohových sloupků a různě uskakující půdorysné plochy jednotlivých podlaží vytváří výtvarný dojem domu, který jakoby nemá pevné ohraničení a je volně propojený s exteriérem.