Rekonstrukce funkcionalistické vily

OPLOCENÍ, VJEZD, PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTA

/ VARIANTA 3-4 VOZY + SOUČÁSTÍ PŘÍSTŘEŠKU SKLAD NA PŘÍSLUŠENSTVÍ (NOSIČE KOL, BOX NA LYŽE, APOD.)

ZÁSAHY DO EXTERIÉRU DOMU

HMOTA

/ VARIANTNÍ ŘEŠENÍ (BEZ HMOTY ZIMNÍ ZAHRADY), KDY SEZENÍ NA TERASE JE KRYTO PERGOLOU TVOŘENOU PLACHTOVINOU S LANOVOU KONSTRUKCÍ

 ÚPRAVY OKENNÍCH OTVORŮ

 SEVERNÍ FASÁDA

VÝCHODNÍ FASÁDA

ZÁPADNÍ FASÁDA

VÝCHODNÍ FASÁDA

  PRINCIPY – CELKOVÉ ŘEŠENÍ

 VARIANTA 2 LOŽNICE

 VARIANTA 3 LOŽNICE