Rekonstrukce RD Kladno

Stávající objekt zůstává ve svém objemu zachován. Mění se pouze vnitřní dispoziční řešení stavby. Bude proveden nový železobetonový strop nad 1.np. Stávající objekt garáže, který je umístěn v jihozápadním rohu pozemků v majetku investora zůstal zachován a je prodloužen východním směrem při jižní hranici parcely jednopodlažní nepodsklepenou přístavbou.

Ke stávajícímu objektu RD je přistaven jednopodlažní nepodsklepený objekt, který je dispozičně propojen se stávajícím RD. Svislé nosné konstrukce přístavby budou zděné. Extenzivní zelená střecha přístavby s proskleným světlíkem je provedena z dřevěných lepených vazníků. V přístavbě jsou umístěny prostory vstupu a obytný prostor.

Ve stávajícím objektu jsou v přízemí navrženy ložnice rodičů, pokoj, kuchyně, toalety a koupelny, šatna, chodba, stávající schodiště do podkroví a vchod do sklepa. Obytný prostor je na východní a jižní straně otevřen do zahrady velkými prosklenými okny s prosklenými posuvnými dveřmi.
Prostory kuchyně ve stávajícím objektu a obytný prostor umístěný v novostavbě jsou dispozičně propojeny do jednoho obytného celku.V 1.pp stávajícího domu je sklep, v kterém je situováno technické zázemí objektu.

V podkroví stávajícího domu jsou umístěny 2 dětské pokoje, prádelna, chodba, toaleta a koupelna.