RODINNÝ DŮM ONDŘEJOV

Dům je navržen jako členěná hmota dvou kvádrů, které se překrývají. Jedná se o jednopodlažní objekt zastřešený plochou střechou rozdělenou do dvou výškových úrovní.  Na stavbu RD navazuje kryté stání pro osobní automobily, které je součástí objektu . terasa je doplněním hmoty ze západní strany.

Objekt bude omítnut bílou barvou a bude zde kontaktní zateplovací systém tl. 200 mm, prostor mezi okny bude opatřen omítkou v odstínu barvy antracit a bude zde kontaktní zateplovací systém tl. 180 mm. Okenní rámy budou plastové, z vnější stranou opatřené barvou ve stejném odstínu tmavší omítky- antracit. Výplně otvorů budou plastové. Veškeré oplechování bude korespondovat s barevným řešením celého objektu. Plochá střecha bude pokryta střešní fólií Mapeplan černé barvy.

Dům je navržen jako zděná stavba z cihelných bloků Porotherm tl. 300 mm. Z vnitřní strany je obvodová stěna opatřena Fermacellovými deskami, z vnější strany jsou obvodové stěny opatřeny kontaktním zateplovacím systémem tl 200mm. Prostor fasády mezi jednotlivými okny s omítkou v barvě antracitu bude mít kontaktní zateplovací systém tl. 180 mm. Přesné členění fasády je ve výkrese pohledů. Vnitřní nosné i nenosné stěny jsou z pórobetonových tvárnic Ytong.

Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická deska tl. 250 mm. Základy jsou navrženy z bednicích dílců s podbetonovanou částí. V místech prosklených stěn jsou navrženy monolitické betonové pasy