STARÁ CELNICE

Realizace získala cenu Svazu podnikatelů ve stavebniství v ČR za podnikatelský záměr v roce 2001 za nejlepší stavebně podnikatelský záměr, jímž byl využit starý nefunkční objekt k podnikatelským účelům s výrazně architektonickým přínosem pro centrální část města.

Dále byla nominována na titul Stavba roku 2001.

Důležitou myšlenkou byla od prvopočátku úvaha o jednoznačném přiznání novostavby, neskrývání se za starou budovu, naopak vytvoření otevřeného a pravdivého dialogu mezi jednotlivými hodnotami při respektování existujících vztahů prostředí, nepopíratelnosti existence staré budovy, její velikosti, proporce, struktury a tvarosloví. Postupnou prací a konzultacemi docházelo ke krystalizaci výsledné formy, která naplnila myšlenky a požadavky investora. Nová budova zachovává charakteristický tvar otevřeného písmene U a dvora, který se promítá do celého objektu. Svým výškovým uspořádáním zachovává pražskou vedutu a podřizuje se horizontu okolní zástavby, který nepřesahuje. Původní budova s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemnímoi podlažími a podkrovím zůstala zachována, novostavba je založena ve dvoře a nad římsou se konzolovitě rozpíná nad střechu, hřeben převyšuje o dvě podlaží a šikmou střechu. Jedná se o jeden provozní celek, který zahrnuje kanceláře, obchody a parking.