ZŠ - Rekonstrukce dvoru sportů a her

Na začátku byl nápad původně jen vydlážděný a zatravněný dvůr v základní škole v Ostrožské Nové Vsi, který nebyl využíván ani k výuce ani k volnému času v rámci provozu školy a jejich žáků, zatraktivnit a dát mu novou náplň. Po konzultacích a vzájemné spolupráci s vedením školy bylo nalezeno řešení, kdy dvůr je svým zúžením rozdělen na dvě části - dvůr Sportu a dvůr Her.

Oba prostory byly sjednoceny měkkým umělým sportovním povrchem. Ve dvoře Her byl stávající anglický dvorek zahalen do dřevěného hávu a vzniklo podium - terasa vhodná pro posezení, představení, výuku - stíněná pergolou v letních měsících. Zelený povrch dvorku Her byl doplněn o vzory pro hry a zábavu. Dalším prvkem pro aktivní využití dvora je tabule na kreslení. Prostor doplňují lavičky v čtvrtkruhové výseči a hodiny. V rozích je zakomponována zeleň, která pohledově osvěží vnitřní prostory.

Dvůr Sportu je v druhé části řešeného prostoru. Jedná se o prostor pro rekreační sportovní využití v rámci tělesné výchovy a mimoškoní činnosti bez ambicí na výkonostní sport. Plocha umožňuje zahrát si basketball, volleyball, vybíjenou či malou kopanou. Herní plocha je antukově červená a tím je odlišena od zelené barvy povrchu přecházejí z dvorku Her. Odrazová stěna - stěna tělocvičny - byla obložena barevnými velkoformátovými deskami z překližek. Horní část doplňují piktogramy míčových sportů. Prosklené plochy jsou ochráněny předsazeným konstrukcemi z ocelových rámů s dřevěnými výplněmi. Tyto fungují hlavně u velkoplošně prosklené stěny jídelny - vzhledem k její orientaci - také jako stínidla. Stěna oddělující dvorek od sousedního pozemku je řešena z ocelových sloupů ve spodní části plná s vyzdívkou z betonových prolévaných tvárnic a v horní části transparentní s výplněmi z ocelových sítí.

Zúžený prostor propojující oba dvorky je doplněn o lanový herní prvek a skládek venkovního nábytku odstíněný dřevěným paravánem, který do budoucna poroste popínavými rostlinami.

Hrám a sportu zdar!!!